Project Entry

Song Composition Competition (Thai)

Created by 12 Dec 17

Share it on:

StatusLive
PrizeUS$180
Lyrics/VocalsYes
License2yr
Length3-5 minutes
Time leftEnded
 • All Entries
 • Comments

Target Audience

General Audience


Brief overview

Express in Music เสนอ
การแข่งขันแต่งเพลง

เงื่อนไขการรับสมัคร
 • ผลงานของคุณจะมีโอกาสถูกเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์และถูกเปิดในร้านค้าใหญ่ ๆ เช่น IKEA, McDonald's และ Porsche ทั่วประเทศต่าง ๆ รวมทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฮ่องกง และไทย
 • ผู้แข่งขันแต่ละท่านสามารถส่งเพลงมากกว่าหนึ่ง (1) เพลงเข้าประกวด
 • เปิดรับสมัครผู้คนทั่วไป
 • การลงทะเบียนสำหรับการแข่งขันนี้จะเริ่มวันที่ 01/12/17 และปิดรับใน 31/05/18 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะส่งผลงานของพวกเขาโดยการอัพโหลดเพลงลงแพลตฟอร์มของ Express in Music
 • ผลงานต้องเป็นต้นฉบับและไม่เคยถูกเผยแพร่โดย ค่ายเพลง สื่อพิมพ์หรือถูกนำเสนอสู่สาธารณะ ต้องไม่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ CMO (องค์กรจัดการร่วมที่รับผิดชอบการออกใบอนุญาตผลงานดนตรี (เช่น Music Copyright Thailand Limited (MCT)) เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
 • แต่ละเพลงต้องมาพร้อมกับ:
  • เสียงประกอบเพลงป๊อปอย่างสมบูรณ์
 • Express in Music ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันที่ใช้เนื้อร้องและเพลงเข้าประกวดซ้ำกับการแข่งขันอื่น ๆ ก่อนการแข่งขันครั้งนี้หรือการคัดลอกผลงานใด ๆ ในเพลงที่กำลังถูกผลิต เพลงต้องเป็นผลงานต้นฉบับและที่ไม่ขึ้นต่อผู้ใด
ข้อกำหนดการเข้าร่วม (เพลง / ดนตรี)
เพลงที่ส่งเข้าแข่งขันต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้:
 • เพลงประกอบไปด้วยเสียงและทำนองที่ชัดเจน
 • อนุญาตให้มีเครื่องดนตรีพื้นบ้าน / สมัยใหม่
 • เพลงแต่ละเพลงต้องมีความยาว 3 ถึง 5 นาที
เนื้อร้อง
 • เนื้อร้องใช้ภาษาไทย
 • เรากำลังตามหาเพลงที่มีกลิ่นอายแง่บวก ความสุขหรือโรแมนติก เนื้อเพลงควรสอดคล้องกับรูปแบบของเพลง ยินดีต้อนรับนักร้องจากทั้งสองเพศ รูปแบบเพลงอาจมีตั้งแต่ช้าไปจนถึงจังหวะเร็วขึ้นตราบเท่าที่ผลงานยังอยู่ในประเภทป๊อป (เราไม่ต้องการผลงานโอเปร่า หรือแบบดั้งเดิม หรือสไตล์เสียงอื่น ๆ) ไม่ต้องการให้มีเสียงกรีดร้องในเพลงเช่นกัน
 • เนื้อเพลงของเพลงที่แต่งไม่ควรสื่อในทางลบ ไม่มีคำลามกอนาจาร ไม่มีการเยียดสีผิว และไม่มีส่วนประกอบสัญชาตญาณใด ๆ
ต่อไปนี้คือตัวอย่างเพลงเข้าประกวดที่ดี:
https://www.youtube.com/watch?v=K7QJ8PSo9m8
https://www.youtube.com/watch?v=c91bNchSC5Q
https://www.youtube.com/watch?v=XQh2ocH1GVM

ควรหลีกเลี่ยง:
https://www.youtube.com/watch?v=Xq4afhe5o3o

กระบวนการตัดสินผลงานเพลง
 • แต่ละเพลงจะผ่านกระบวนการพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการของผู้บริหารระดับสูง
 • การตัดสินขึ้นอยู่กับคุณภาพของเพลง เนื้อร้อง และการผสมผสานของดนตรีโดยรวม
 • การตัดสินยังจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของความไพเราะสร้างสรรค์ ของความมีมูลค่าเชิงพาณิชย์และแนวคิด รวมทั้งความสามารถในการดึงดูดทุกกลุ่ม
 • คำตัดสินของผู้ตัดสินถือเป็นที่สุด
 • ผู้ชนะจะได้รับแจ้งทางอีเมล
 • หากผู้เข้าแข่งขันไม่ได้รับการตอบรับจากผู้บริหารหลังจากครบหนึ่ง (1) สัปดาห์นับจากวันที่ปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะถือว่าไม่ผ่านเข้ารอบ
รางวัล
รางวัลมีดังนี้:
 • เพลงชนะเลิศ: USD$180
 • รองชนะเลิศอันดับ 1: USD$100
 • รองชนะเลิศอันดับ 2: USD$70
 • รองชนะเลิศอันดับ 3: USD$50
หัวข้อลิขสิทธิ์
 • การส่งเพลงเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วม (ผู้แต่ง) ถือว่าเป็นการยินยอมตกลงอย่างเป็นทางการว่าหากผลงานเพลงนั้นชนะ สิทธิ์ในการเพยแพร่จะต้องเป็นของ Express in Music เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีหลังจากได้รับการอนุมัติจากผู้แต่ง ส่วนลิขสิทธิ์ของเพลงจะยังคงเป็นของผู้แต่งอย่างสมบูรณ์
 • ชื่อผู้แต่งจะยังคงอยู่
 • รายการที่เข้าร่วมทั้งหมดจะถูกส่งไปยังฐานข้อมูล EIM สำหรับการใช้งานเพลง. นอกเหนือจากรางวัลที่กำหนดแล้วผู้เข้าแข่งขัน (ผู้แต่ง) จะมีสิทธิเรียกร้องค่าผลงานหรือค่าลิขสิทธิ์สำหรับเพลงที่ Express for Music นำไปใช้

--
Express in Music Presents
Song Composition Competition

Conditions of Entry
 • Your works will have the opportunity to be commercially broadcasted and recognized in outlets of big brands such as IKEA, McDonald’s and Porsche across countries including Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Vietnam, Hong Kong and Thailand.
 • Each participant can send MORE THAN ONE (1) song to the contest.
 • Participation is OPEN to all.
 • Registration for this competition begins on 01/12/17 and the closing date is on 31/05/18. Participants will submit their works by uploading the track to the Express in Music’s platform.
 • The work must be original and NEVER published by a recording company, a publishing company or an outside presentation. It MUST BE free from CMO licensing (collective management organizations in charge of licensing musical works (e.g.Music Authors’ Copyright Protection (MACP) Berhad, Public Performance Malaysia) for at least 2 years.
 • Each entry must be accompanied by:
  • Completed pop vocal sound track.
 • Express in Music reserves the right to CANCEL any participant that uses the lyrics and the song being contested in any competition before the competition, or any plagiarism elements in the song being produced. The song needs to be an independent and original work.
Entry Requirements (Songs / Music)
The resulting song needs to have the following elements:
 • The song is sung with clear vocals and clear music.
 • Traditional / modern musical instruments are permitted.
 • Each song duration MUST be within 3 to 5 minutes.
Lyrics
 • Lyrics used shall be in THAI.
 • We are looking for songs with positive, happy, or romantic vibes. Lyrics should be aligned with the style of the music. Vocalist from both genders are welcome. The styles can range from a slower, groovy feel to more upbeat music, so long as the work falls within the category of pop (we do not want opera or traditional, or other vocal styles). No screaming vocals as well.
 • The lyrics of the resulting song SHOULD NOT contain ANY negative, obscene, non-touching racial sensitivities, and no instinctive elements.
Some good examples are listed below:
https://www.youtube.com/watch?v=K7QJ8PSo9m8
https://www.youtube.com/watch?v=c91bNchSC5Q
https://www.youtube.com/watch?v=XQh2ocH1GVM

Avoid:
https://www.youtube.com/watch?v=Xq4afhe5o3o

Song Evaluation Process
 • Each entry will go through a judicial process by the jury of the top management.
 • Evaluation is based on the quality of songs, lyrics and music blending as a whole.
 • Evaluation will also be based on the quality aspects of the quality of the melodic creativity, the commercial value and the concept and the ability to attract all groups.
 • The judge's decision is FINAL.
 • Winners will be notified by email.
 • If the participants do not get feedback from the management after one (1) week from the closing date of participation then the participants are considered unsuccessful.
Prize
Prizes are as follows:
 • Top Song: USD$180
 • Runner Up: USD$100
 • 2nd Runner Up: USD$70
 • 3rd Runner Up: USD$50
Copyright Issues
 • By submitting an entry, officially the participants (Composer) agree that if the winning song wins, the broadcast rights shall belong to Express in Music for at least 2 years upon approval. Full music copyrights shall remain with the composer.
 • The composer name will also be maintained.
 • All participating entries will be submitted to the pool of EIM database for usage of background music. In addition to the prescribed prizes, participants (composers) will be entitled to claim payment or royalty to the song used by Express in Music.
Links
Documents
# Submission Title Artist Ratings Time submitted Likes
1 Setting Sunrise

Duration: 3.40
james paul burns 21 Mar 18, 02:20