Home > Browse Projects > Song Composition Competition (Vietnamese) > Yellow Flicker Beat

Submitted Project Entry

Project TitleSong Composition Competition (Vietnamese)
Created by
Created on14 Dec 17
Ends inEnded
No. of Entries1
PrizeUS$180

Project Overview:

Express in Music Presents
Cuộc thi sáng tác âm nhạc

Điều kiện tham gia
  • Tác phẩm của bạn sẽ có cơ hội quảng bá thương mại và được công nhận tại cửa hàng của các thương hiệu lớn như IKEA, McDonald's và Porsche trên khắp các quốc gia như Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Việt Nam, Hồng Kông và Thái Lan.
  • Mỗi thí sinh có thể dự thi NHIỀU HƠN MỘT (1) bài hát.
  • Cuộc thi dành cho tất cả mọi đối tượng.
  • Thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày 01/12/17 đến ngày 31/05/18. Người tham gia sẽ nộp tác phẩm dự thi bằng cách ...


Read BriefRead Brief

Song Title:Yellow Flicker Beat
Duration:03:50
Composer:Stevie Thompson (D.J. Stevie Tee)
Track Description:Instrumental track for any occasion indoor or outdoor. Can be used for any event to make the purpose delightful.
Lyrics (if any):
Ratings:None
Comments:
Submitted By:Stevie Tyrone Thompson
Submitted Date:19-Jan-18 02:43:00 PM