Home > Browse Projects > Song Composition Competition (Malay) > A Year and a Day

Submitted Project Entry

Project TitleSong Composition Competition (Malay)
Created by
Created on14 Dec 17
Ends inEnded
No. of Entries5
PrizeUS$180

Project Overview:

Express In Music (EIM)
Pertandingan Mencipta Lagu

Syarat-syarat Penyertaan
  • Setiap peserta boleh menghantar lebih daripada SATU (1) buah lagu untuk dipertandingkan dan dihakimi.
  • Penyertaan adalah TERBUKA kepada semua.
  • Penyertaan untuk pertandingan ini bermula pada 01/12/17 dan tarikh tutup penyertaan adalah pada 31/05/18.
  • Penciptaan laju merujuk kepada penghasilan lagu (termasuk adunan muzik yang lengkap) dan lirik lagu. Hasil karya hendaklah asli dan BELUM PERNAH diterbitkan oleh syarikat rakaman, syarikat penerbitan atau persembahan luar.
  • Setiap penyertaan hendaklah disertakan dengan:
    • Lagu yang telah dirakam musik dan nyanyiann...


Read BriefRead Brief

Song Title:A Year and a Day
Duration:05:19
Composer:RAPHAEL NOVARINA
Track Description:Piano Solo
Lyrics (if any):
Ratings:None
Comments:A Piano Solo Ballad
Submitted By:Raphael Novarina
Submitted Date:13-Feb-18 09:25:10 PM